Efter ett upprop i Stockholms Fria Tidning samlades några klarspråkssympatisörer i Stockholm och kom överens om att via webben försöka samla namn i syfte att påverka Sveriges Radio att återinföra programmet Klarspråk.

Föreningen Klarspråk höll sitt senaste årsmöte lördagen den 20:e maj 2012. Till styrelse valdes : Bo Hellgren till Ordförande, Bo Otterström till Kassör, Roland von Malmborg till Sekreterare och Monica Dahlby till övrig ledamot. Föreningen söker nya medlemmar som är villiga att ingå i styrelsen (gärna kvinnor) och efterlyser nya idéer för att genomföra föreningens målsättning. Välkomna !

Du som är intresserad av Klarspråks verksamhet hör gärna av dig via telefon, mail eller vanligt brev !

Tel. 073-763 6639
E-post: klarsprakarea@yahoo.se
Adress: Klarspråk, Box 9083, 126 09 Hägersten

Föreningen Klarspråk har PlusGirokonto nummer 45 32 21-4. Medlemsavgiften är valfri utifrån din ekonomi, mellan 200 – 50 kr. Välkommen som medlem!

preload preload preload