Kallelse till Årsmöte för Förening Söndag 10:e maj 2015 Vad innebär Mossack Fonseca-skandalen och vad visar AP-fonds-skandalen på ?
Apr 08

Alla AP-fonder innehåller tobaksbranschaktier som i nuläget inte går att välja bort ! Vilka andra mänskliga rättighter-, freds-, miljö- och hälsodestruktiva bolags aktier ingår i samma skandal ?

Tobaksaktier i AP-fonderna

Alla AP-fonder innehåller tobaksbolagsaktier som i nuläget inte går att välja bort. Vilket varit dolt av Pensionsmyndigheten fram till 10 mars 2016

Det är dags att hyfsa tobaksdebatten. Vi kan inte i längden skylla alla olägenheter med tobaksbruket på rökare och snusare. Vi måste också ställa krav på hela tobaksbranschen. Rökare och snusare måste inse att det är tobaksbranschen som är orsaken till att de drabbats av nikotinberoende. Rökare, snusare och icke-rökare har alla ett gemensamt intresse av att sätta stopp för tobakens skadeverkningar och tobaksbranschens destruktiva verksamhet.

Vid ett seminarium med Svenska Läkarförbundet i mars i år avslöjades att alla AP-fonder innehåller aktier i tobaksbranschbolag, som inte går att välja bort i nuläget. Det innebär att våra pensionspengar används för att skapa ohälsa och död, främst för rökare och snusare men indirekt för oss alla andra. Man undrar om AP-fonderna också innehåller andra hälso-, miljö-, natur- och fredsdestruktiva dolda aktier som i nuläget inte går att väljas bort?

Tobaksbranschens affärsidé är att lura barn, ungdomar och vuxna in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder. Det är ett destruktivt geschäft som sedan början av 1900-talet har gått i arv från generation till generation.

Jag har skrivit till Pensionsmyndigheten för att välja bort mina tobaksbolagsaktier och begärde en fondbytes blankett. Men då fick jag förklaringen att jag har en traditionell försäkring i min premiepension, och det innebär jag inte har några fonder som jag själv kan byta bort.

Om jag går in på Pensionsmyndighetens hemsida och söker på Swedish Match så hamnar jag även på jobbannonser för att marknadsföra och sälja tobaksprodukter.

Vad kan vi tillsammans göra för att rätta till dessa missförhållanden? Vad kan man göra för att sätta stopp för tobaksbranschens destruktiva geschäft? Finns det möjlighet att ta bort undantagsbestämmelserna i produktansvarslagarna, så att tobaksbranschen blir ekonomiskt och socialt ansvarig för sina produkters skadeverkningar?

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

preload preload preload