Nov 02

29
Föreningen Klarspråk tvingas antagligen p.g.a. ekonomiska och personliga skäl att lägga ner sin verksamhet i början av 2017. Föreningen har under drygt 12 år förgäves kämpat för att återupprätta yttrandefriheten i Public Service-radion. Sveriges Radios ledning har under alla dessa år underlåtet att besvara vår skrivelse som har undertecknats av drygt 1000 personer. Föreningen Klarspråk PlusGirokonto nummer 45 32 21-4 har sagts upp, liksom Postboxen Box 9083, 126 09 Hägersten. Telefonsvararen : 08-559 211 40, liksom hemsida www.klarsprakare.se är betald och kommer att ligga upp fram till februari 2017, varefter verksamheten helt kommer att upphöra om inte nya människor tar vid. Fram till februari 2017 kan du fortfarande använda telefonsvararen 08-559 211 40
och du kan nå den avgående styrelsen på
tel. 08-7171588 eller per brev c/o von Malmborg, Majorsvägen 9, 133 34 Saltsjöbaden. Du som på något sätt vill fortsätta kampen för att återupprätta yttrandefriheten i Public Service är välkommen att höra av dig !

preload preload preload