Apr 02

”Tobakspesten, lungcancerproducenterna och frihetsförbundet VISIR” är titeln på boken om 40 års framgångsrikt opinionsarbete för tobaksfria miljöer och umgängesformer och om hur tobakens skadeverkningar kan avvecklas.
Boken kan beställas hos VISIR, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm, visir@telia.com tel. 08-591 282 11

Apr 01

Vad vill du ha för politik i världen, i Europa, i Sverige, landstinget och i kommunen ? Allt politik hänger i hop på det ena eller andra sättet. På hemsidan finns nu nya program inspelade 2014 i Håbo Närradio:s studio att avlyssna. Bl.a. har frågor om avveckling av tobakens skadeverkningar www.tobaksfritt2025.se och att avveckla DU-vapen tagits upp. Vilka frågor har du att ställa till de politiska partierna och dess kandidater inför EU-valet i vår och Riksdags-, Landstings- och Kommunvalet i höst ? Använd Klarspråks telefonsvarare 08-559 211 40, söm står öppen dygnet runt för dina frågor och dina inlägg.

preload preload preload