Maj 20

Klarspråk sänds tisdag 22 maj kl. 19.30 i Håbo Närradio 87,7 Mhz Programmet handlar om yttrandefrihet och demokrati, om tobakens skadeverkningar, om avskaffande av monarki utan att införa republik, om DU-vapen, s.k. utarmat-uran-vapen, som har förödande konsekvenser också för soldaterna som använder de vapnen, om vuxenmobbing i den akademiska forskarvärlden, om grundlagsbrott, om ifrågasättande av klimatkrisens orsaker och om att demokrati och miljö åsidosätts för kortsiktiga ekonomiska och politiska syften. Du som vill göra mot- eller med-
inlägg till dessa inlägg eller ta upp andra ämnen som blockeras av massmediala makthavare, är välkommen att göra det till 08-559 211 40

Maj 12

1:a Världsfreden, Allhelgonakyrkan lördag 12 maj kl. 18
Talare : KG Hammar f.d. Ärkebiskop; Pelle Sunvisson, Ofog; Birgitta Johnsson, Kvinna till Kvinna; Johan Söderpalm. Artister ; Anders F Rönnblom, Irma Schultz-Keller, Helga Gospel, David Carlsson, Isabella Lundgren

preload preload preload