Aug 17

Ring 0171-559 77 på söndag den 21 augusti kl. 10 – 11 ! Då kommer jag att sitta i direktsändning i Håbo Närradio http://www.habonarradio.se/ för att försöka få igång en konstruktiv debatt om den nya nedskräpnings lagen
med utgångspunkt från nedanstående :

”Den nya lagen mot nedskräpning som började gälla från 1 juli 2011 gäller också den mest frekventa nedskräpningen, fimpar. Frågan är hur lagen rent praktiskt skall tillämpas? Skall hela ansvaret läggas på den individuelle rökaren eller skall också tobaksbranschen och den svenska staten, som tar in skattemedel för tobaksgeschäftet åläggas ansvar för fimpnedskräpningen? En lösning kunde vara att införa en pant på 1 krona per fimp. En pant som kan lösas in i lätt tillgängliga fimp pant- apparater. ”

Om du inte har möjlighet att ringa då kan du både före och efter söndag 21:a augusti ringa in till Klarspråks telefonsvarare 08-559 211 40 för att lämna dina synpunkter om nedskräpning eller något annat som du tycker är angeläget.

Aug 05

Du som vill brygga över generationsklyftor lyssna på
Radio 0171
http://radio0171.radiostream321.com/
som sänder direktsändning live fredagar, lördagar och söndagar kl. 15 – 18
Programledare Spencer Strandh, 13 år

preload preload preload