Feb 07

Marcel Bos är död. Det är han som hittills har skött Klarspråks telefonsvarare. Tack Marcel för din insats för det fria ordet !

P.g.a. Marcels död har vi inte kunnat ta hand om de inlägg som kommit in till 08-559 211 40 sedan november 2009. Därför ber vi dig att göra om dina inspelningar.

Torbjörn Eriksson, Sigtuna Radio har övertagit handhavandet av 08-669 211 40 För att så många som möjligt ska komma till tals och programmet ska bli så bra så möjligt vill vi att du gör på följande sätt : ”Välkommen till Klarspråks telefonsvarare 08-559 211 40 Börja och sluta din inspelning med ditt namn, din bostadsort och ditt telefonnummer, för att vi ska kunna nå dig om det behövs. Ditt inlägg bör inte vara längre än fyra minuter.”

Avsikten med föreningen Klarspråk är att återskapa den konstruktiva samhällsdebatt som fanns i SR:s P1 före 2004. SR-ledningen har nu under mer män 6 år varit ohörsam till sin lyssnaropinion och inte ens svarat på vårt öppna brev. Därför försöker vi i samarbete med närradiostationer runt om i landet att återskapa Klarspråk genom ideella krafter. trots att vi inte har ekonomiska resurser för att göra detta.

preload preload preload