Jan 30

Föreningen Klarspråk höll sitt årsmöte lördagen den 19:e jan. -2009.
Inslagen med ”Inte ens namnet är rätt! Medias behandlingar och felbehandlingar av DU-vapen med utarmat uran”. Gabor Tiroler , ARK – Aktionsgruppen mot Radioaktivkrigföring och ”Junilistan inför EU-valet 2009” där Björn von der Esch tog upp de tre ”i-na”, Demokrati, Bedrägeri och Ekonomi, blev mycket givande och ledde till konstruktiva diskussioner.

Till styrelse valdes då: Bo Hellgren till Ordförande, Bo Otterström till Kassör, Roland von Malmborg till Sekreterare och Leif Erlingsson till Övrig Ledamot. Föreningen söker nya medlemmar som är villiga att ingå i styrelsen (gärna kvinnor) och efterlyser nya idéer för att genomföra föreningens målsättning.

Föreningen Klarspråk har PlusGirokonto nummer 45 32 21-4. Medlemsavgiften är valfri utifrån din ekonomi, mellan 50-200 kr. Välkommen som medlem!

Jan 15

En sorglig 5-årsdag – fredagen den 9:e januari 2009

Klarspråk- lyssnarnas fria ord
kastade SR 9 jan. 2004 över bord
gav oss Ring P1 – ett inskränkt surrogat
bestående enbart av mainstream-prat
som har tystat all berättigad kritik
och skapat odemokratisk destruktiv etik
vilket göder ekonomisk egoism och våld
när yttrandefrihet och demokrati har blivit såld
Därför intill dess att SR och Ring P ett
har återfått sans och vett
Ring, Ring istället noll åtta fem fem nio två ett ett fyra noll
Ring, Ring människa Ring och använda din röst och din yttrandefrihetsroll

Telefonsvarare för debattinlägg: 08-559 211 40

preload preload preload